Ball esportiu

Horaris
Tecnificació balls llatins: dimarts de 20.00h a 21.00h
Tecnificació balls standard: divendres de 20.30h a 21.30h
Classes particulars: horari a convenir
Professors: Marc Márquez i Jesús Rubio