Ball de Saló Esportiu i de Competició

Ball de Saló Esportiu i de Competició Swing Manresa

En Competició hi ha dues disciplines, Balls Standards i Balls Llatins.

Les parelles de Competició basen la seva formació en quatre vessants:

-Classes particulars: Depenent de la parella poden tenir una durada de 45 minuts o 1 hora i es millora la tècnica i altres aspectes del balls que cada parella necessita.

-Tècniques de Grup: Standard; divendres de 21.30 a 22.30. Llatins; dimarts de 20.00 a 21.00.

-Entrenaments: de dilluns a dissabtes a hores que el Centre es obert i tot l?any.

-Rondes i Preparacions dirigides: tots el dimecres de 21.00 a 22.00 i dissabtes matí i tarda.

Responsable secció standard Jesús Rubio

Responsable secció Llatins Marc Márquez i Irina Arnau

Professorat Internacional Standard: Benedetto Ferruggia, Claudia Koehler

Professor Inernacional Llatins: Edgar Marcos